Отиди: curtisinstruments.com

Curtis / Balkan

Новини

Честит Празници

Честит Празници

Компанията майка и дъщерните й подразделения празнуват важни годишнини

Всяка годишнина на компанията означава успех, отразява съзидателната сила на нашия колективен труд и здравите позиции на Curtis на международните пазари. Днес над 950 работници в 15 точки на света са част от глобалното семейство на Curtis.