Отиди: curtisinstruments.com

Curtis / Balkan

За контакт

 
 
гр. София, 1618
бул. Цар Борис ІІІ 156
Телефон за връзка:  +359 (0) 2 808 14 14
КонтактиЕлектронна поща
 Търговски одтел   SalesBG@curtisinst.com
Отдел Доставки

  PurchasingBG@curtisinst.com

 Отдел по Качество:  
       - Клиенти   QACustomerBG@curtisinst.com
       - Доставки   QASupplierBG@Curtisinst.com
 Отдел Финанси   FinanceBG@curtisinst.com
 Относно други  въпроси   InfoBG@curtisinst.com